Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken voor het verlenen van diensten. José vindt jou privacy belangrijk. Daarom geeft zij in deze privacyverklaring toelichting op hoe zij met jou gegevens omgaat.

Contactgegevens
De persoonsgegeven worden verwerkt door:
José Velthuis Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie
Telefoonnummer: 06-49878392
Email: jose-velthuis@kpnmail.nl

Persoonsgegevens
Bij de persoonsgegevens die José Velthuis Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie verwerkt gaat het om de volgende categorieën:

Alle persoonlijke gegevens, inclusief over gezondheidssituatie, worden alleen verwerkt wanneer de dienst niet zonder deze gegevens verleend kan worden.

Doeleinde van de gegevensverwerking
De verzamelde gegevens stellen José Velthuis Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie in staat om:

De medewerker van José Velthuis Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan haar verstrekte persoonsgegevens.
José Velthuis Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie bewaart de persoonsgegevens niet langer dan op grond van de wet vereist is.
Alleen met uw explicite toestemming kan ik gegevens delen met een verwijzer of medebehandelaar. Of indien verplicht door een wettelijk voorschrift.
José Velthuis Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie werkt met een digitaal cliëntendossier, dit is beveiligd door een wachtwoord. Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntenbestand.

Rechten
U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). U kunt uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, of verwijderen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u hiervoor contact opnemen met José Velthuis Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie.

Klachten
Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met José Velthuis Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie. Ik probeer er altijd met uw samen uit te komen. Indien we er niet uitkomen kunt u gebruik maken van de klachten-en geschillenregeling Van Dixhoorn Vereneging.

Cookies
Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.
Google Analytics cookie verklaring
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (José Velthuis Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Iedere 6 maanden worden de cookies verwijdert, zodat de gegevens anonieme informatie zo kort mogelijk opgeslagen blijft. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Aanpassen privacyverklaring
José Velthuis Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie kan de privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de pricacyverklaring op de website te plaatsen. Ik raad u daarom aan deze verklaring regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Laatst aangepast op 27 december 2018.

Ga terug naar José Velthuis Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie:
https://velthuis-ontspanningstherapie.nl/